Αναρτήθηκαν στις 29/01/2021 οι δασικοί χάρτες των ΠΕ Λέσβου, Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου. Έναρξη υποβολής ενστάσεων στις 12 Φεβρουαρίου 2021.

Η υποβολή των αντιρρήσεων είναι δυνατή μόνον ηλεκτρονικά, στον ειδικό δικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής  αντιρρήσεων, στην ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο” (https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx ), με την συμπλήρωση σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας, με χρήση διαδικτυακής εφαρμογής.

Ανακοίνωση Ανάρτησης Δασικού Χάρτη Δ.Δ. ΛΕΣΒΟΥ Ω1ΙΩΟΡ1Ι-ΨΡ3_Ανάρτηση_ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ Δ.Δ. ΛΕΣΒΟΥ-1 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ gia ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ agios efstratios ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΔΗΜΟΥ Αγ_ Ευστράτιο