Επισυνάπτεται η διακήρυξη διενέργειας δημοπρασίας για την ανάδειξη πλειοδοτών εκμίσθωσης των αριθ. 56, 68, 71, 72 δημοτικών καταστημάτων. 

Προκήρυξη δημοπρασίας των αριθ. 58,68,71,72 δημοτικών καταστημάτων