Διακήρυξη διενέργειας δημοπρασίας για την ανάδειξη πλειοδοτών εκμίσθωσης,
τμήματος του αιγιαλού και παραλίας εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου,
για τοποθέτηση κινητής καντίνας, ομπρελών και ξαπλώστρων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ