Διακήρυξη διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αριθ.74 δημοτικού ακινήτου στον Δήμο Αγίου Ευστρατίου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ (1)