Διακήρυξη διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αριθ.56 δημοτικού ακινήτου στον Δήμο Αγίου Ευστρατίου

Η Δήμαρχος του Αγίου Ευστρατίου έχοντας υπόψη την αριθ. 8/2022 απόφαση της οικονομικής επιτροπής

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική  δημοπρασία η εκμίσθωση   του αριθ.56 δημοτικού ακινήτου στον Δήμο Αγίου Ευστρατίου.

Διαβάστε αναλυτικά: diakirixi_dimoprasias_0902