Πληροφορίες για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δείτε στο αρχείο που ακολουθεί:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΔΟΧ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ με αδα 9Λ53Ω6Δ-ΤΘΘ