Νέο αίμα στο δυναμικό του Δήμου Αγίου Ευστρατίου!
Δύο ειδικούς συνεργάτες προσέλαβε ο Δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου την Τετάρτη 10 Απριλίου 2024.
Πρόκειται για τον Χάρο Ιωάννη Χωροτάκτη – Πολεοδόμο ΠΕ, ο οποίος αναλαμβάνει ειδικός συνεργάτης του Δημάρχου για θέματα σχετικά με τη νομοθεσία μελετών και κατασκευής Δημοσίων Έργων, επίβλεψη μελετών κατασκευής τεχνικών έργων, τη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων, την κατάρτιση σχετικών συμβάσεων, τεχνικών προδιαγραφών και τευχών δημοπράτησης, κανονιστικών πράξεων και συναφών θεμάτων νομοτεχνικού χαρακτήρα. Επίσης σε θέματα χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ενεργειακού σχεδιασμού σε θέματα τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης αλλά και σε Α.Π.Ε. και γενικότερα σε θέματα λειτουργίας που απασχολούν τις οργανωτικές μονάδες του Δήμου και των νομικών προσώπων και λοιπών εταιριών αυτού.
Επίσης την Γκουτζελά Δέσποινα Πολιτικό Μηχανικό Δομικών Έργων ΤΕ, η οποία αναλαμβάνει ειδική συνεργάτιδα του Δημάρχου για θέματα σχετικά με τη νομοθεσία μελετών και κατασκευής Δημοσίων Έργων. Επίσης φέρει ευθύνη σύνταξης μελετών και επίβλεψη σύνταξης μελετών κατασκευής τεχνικών έργων και επίβλεψη και υλοποίηση δημοσίων έργων.
Τους καλωσορίζουμε στην οικογένειά μας, ευχόμαστε καλή θητεία, εποικοδομητική συνεργασία και κάθε επιτυχία στα νέα τους καθήκοντα.