Επιμνημόσυνη δέηση για τα 30 χρόνια μνήμης του Υπσγου Σιαλμά

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης καθορίζεται όπως παρακάτω:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΗΣ ΔΕΗΣΗΣ ΥΠΣΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΙΑΛΜΑ