Στα πλαίσια της προσπάθειας του Δήμου Αγίου Ευστρατίου για την παρακολούθηση της βιοποικιλότητας εντόμων και με στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων των προηγούμενων ετών από τα ορθόπτερα (ακρίδες), πραγματοποιήθηκε επίσκεψη κλιμακίου από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκειμένου την αυτοψία και στοχευμένες παρεμβάσεις με οικολογικά σκευάσματα σε σημεία του νησιού που κρίθηκε απαραίτητο.

Ευχαριστούμε θερμά τον υπεύθυνο καθηγητή κύριο Αντώνη Τσαγκαράκη και την ομάδα του για την ενεργή συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.