Στο συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε. για θέματα που απασχολούν τους δήμους, που πραγματοποιήθηκε στον Βόλο 21-23 Νοεμβρίου, συμμετείχε η Δήμαρχος Αγίου Ευστράτιου και Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας της Κ.Ε.Δ.Ε. σε παράλληλη συνεδρία με θέματα παιδικής προστασίας και διασφάλισης ισότητας των φύλων!

Στην παράλληλη συνεδρία συμμετείχαν οι αρμόδιοι Γενικοί Γραμματείς του Υπουργείου Εργασίας, ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γ. Σταμάτης, η Γενική Γραμματέας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων Καλυψώ Γούλα.

Στην κεντρική εισήγησή της η κυρία Κακαλή αναφέρθηκε στις δράσεις της Επιτροπής Ισότητας της Κ.Ε.Δ.Ε. που αφορούν την έμφυλη βία και την ενεργοποίηση των γυναικών για την ενεργό συμμετοχή τους στη δημόσια διοίκηση!