Η απ’Ουσία Κοιν.Σ.Επ. ασχολείται με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών και πολιτιστικών προγραμμάτων βιωματικού χαρακτήρα. Ταυτοχρόνως, στοχεύει στη δημιουργία εκπαιδευτικών κοινοτήτων παιδιών και ενηλίκων με στόχο την προώθηση του δημιουργικού διαλόγου και την εξερεύνηση νέων μεθόδων μάθησης και εναλλακτικής προσέγγισης των τεχνών.

Τα εργαστήρια απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 8 ετών και σε παιδιά ηλικίας 9 έως 12 ετών.

Προαύλιο Δημοτικού Σχολείου Αγίου Ευστρατίου – Έναρξη 24/8 στις 10:00
1η μέρα: Η φύση ως σπίτι-προστασία του περιβάλλοντος
2η μέρα: Ζώα ως ήρωες/ιδες βιβλίων
3η μέρα: Από τοπία της φύσης σε φανταστικά τοπία