Επισυνάπτεται η γνωστοποίηση πρόσληψης Ειδικού Συνεργάτη – Ειδικού Συμβούλου.

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ – ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ