Το Γυμνάσιο με Λ.Τ. του Αγίου Ευστρατίου συμμετείχε τη σχολική χρονιά 2021-2022 στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Σχολεία-Πρέσβεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο». Συμμετείχαν οι μαθητές/μαθήτριες Στυλιανός Κεραμίδης, Μυρσίνη Κουδουνά και Στυλιανός Μπλέτσος, με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών Αλέξανδρου Στυλιανίδη (συντονιστής), Αικατερίνης Γεροστεργίου, Άννας Παπανικολάου και Βασίλειου Χαραλαμπόπουλου. Οι μαθητές/μαθήτριες ανέπτυξαν πρωτοβουλίες και δράσεις για τις αξίες και τα ιδανικά της Ευρώπης, τον ευρωπαϊκό κοινοβουλευτισμό, καθώς και για τον ρόλο και τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πολύτιμη ήταν η συμβολή των υπόλοιπων μαθητών και μαθητριών της σχολικής μονάδας τόσο κατά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων όσο και κατά τη διάχυση των παραγόμενων αποτελεσμάτων. Οι συμμετέχοντες του προγράμματος παρέλαβαν τιμητικό δίπλωμα συμμετοχής, ενώ το σχολείο αναγορεύτηκε σε «Σχολείο-Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου».