Οι υπόχρεοι θα πρέπει να υποβάλλουν δήλωση ότι έχουν καθαρίσει οικοπεδικές εκτάσεις στη ψηφιακή πλατφόρμα.

Μετά το πέρας της προθεσμίας ακολουθούν πρόστιμα.

https://akatharista.apps.gov.gr/