Ευχαριστούμε θερμά τους Φαρμακοποιούς του Κόσμου για τη χορηγία ιατροφαρμακευτικού υλικού στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Αγίου Ευστράτιου.