Επισυνάπτεται η προκήρυξη πρόσληψης.

24- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΔΟΧ ΠΡ