Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ 1-2022.pdf