Ο Δήμος Αγίου Ευστρατίου ενημερώνει όλους τους πολίτες ότι κατά την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο, 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου, απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς στους ανοιχτούς χώρους, λόγω αυξημένης επικινδυνότητας για πρόκληση πυρκαγιάς.

Η απαγόρευση ισχύει τόσο για τις δασικές, χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις εκτός οικισμών, όσο και για τα οικόπεδα και λοιπούς ακάλυπτους χώρους εντός ορίων οικισμών.

Οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, είναι υποχρεωμένοι να καθαρίσουν τους χώρους αυτούς (αποψίλωση και απομάκρυνση βλάστησης, απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της), καθώς και να λάβουν κάθε άλλο κατά περίπτωση μέτρο που αποβλέπει στην αποφυγή και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ, Ο ΔΗΜΟΣ ΘΑ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ.