Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε την 30η Απριλίου 2024, ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 11:00  στην ειδική, δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής (εγκ. 98 (8182/26.01.2024) του ΥΠΕΣ) στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Α παρ. 3 Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε από το άρθρο 7 του Ν.5056/2023.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ