Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί διά μέσω Τηλεδιάσκεψης την 17η του μηνός Νοεμβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Συνημμένο Αρχείο: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ (17-11-2021)