Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα
διεξαχθεί διά μέσω Τηλεδιάσκεψης την 10η του μηνός Νοεμβρίου ημέρα
Τετάρτη και ώρα 18:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα
θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Συνημμένα Αρχεία: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ (10-11-2021)