Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα
διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου αλλά και με ταυτόχρονη
τηλεδιάσκεψη την 06 του μηνός Απριλίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 μ.μ. Για
τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Συνημμένα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6-4-2023