Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί διά μέσω Τηλεδιάσκεψης την 6η του μηνός Δεκεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Συνημμένο Αρχείο: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ (06-12-2021) Δευτερη