Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα
διεξαχθεί διά τηλεδιάσκεψης μέσω της εφαρμογής TEAMS την 8η του μηνός
Σεπτεμβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 για τη συζήτηση και λήψη
αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Συνημμένα: prosklisi_08-09-2021