Καλείστε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου, αλλά και με ταυτόχρονη τηλεδιάσκεψη την 19 του μηνός Οκτωβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Συνημμένο αρχείο: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 19-10-2022