Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα
διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου την 20 του μηνός Ιανουαρίου
ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα
συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Συνημμένα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 20-01-2022