Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί διά τηλεδιάσκεψης μέσω της εφαρμογής TEAMS την 21η του μηνός Ιουνίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Δείτε Συνημμένα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ (21-06-2021)