Καλείστε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που
θα διεξαχθεί διά μέσω περιφοράς την 22η του μηνός Αυγούστου ημέρα Κυριακή
και ώρα 19:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της
ημερήσιας διάταξης.

Δείτε συνημμένο αρχείο: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ (22-08-2021)