Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα
διεξαχθεί διά τηλεδιάσκεψης μέσω της εφαρμογής TEAMS την 29η του μηνός
Μαρτίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων
στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Συνημμένο: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ (29-03-2021)