Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα
διεξαχθεί διά τηλεδιάσκεψης μέσω της εφαρμογής TEAMS την 17η του μηνός
Μαΐου ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα
συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Συνημμένο: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ (17-05-2021)