Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα
διεξαχθεί δια περιφοράς την 11 του μηνός Φεβρουαρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα
19:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της
ημερήσιας διάταξης.

Σχετικό Αρχείο :ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ (11-02-2021)