Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα
διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου αλλά και με ταυτόχρονη
τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή στις 26 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 18:30 μ.μ., για
τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 26-01-2024