Πρόσκληση σύγκλησης σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ