Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια Τηλεδιάσκεψης μέσω της εφαρμογής TEAMS την του μηνός Μαρτίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ο σύνδεσμος για την είσοδο σας στην εφαρμογή θα σας αποσταλεί μέσω email/sms.

Συνημμένο Αρχείο: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ (08-03-2021)