Καλείστε να συμμετάσχετε στην δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί την 26η του μηνός Απριλίου ημέρα Τετάρτη μεταξύ
19:00-20:00 μ.μ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
dialunadespoinapds@gmail.com , τηλεφώνου ή SMS καθώς και μέσω της
εφαρμογής Viber. Αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τα θέματα της ημερήσιας
διάταξης.

Συνημμένα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 26-04-2023 ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ