Καλείστε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα
διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου την 22 του μηνός Μαίου
ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα
συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Δείτε συνημμένο: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 22-05-2023