Πραγματοποιήθηκε η 3η συνεδρίαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (ΚΕΠ) της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΚΑΠΕ και Δήμου Αγίου Ευστρατίου στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη των πολιτικών και κάλυψη μελλοντικών αναγκών-Πράσινο Νησί» την Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2021 στην αίθουσα δημοτικών συνεδριάσεων του Δήμου Αγίου Ευστρατίου.

Στην ΚΕΠ συμμετείχαν ο κύριος Βασίλης Κίλιας, πρόεδρος της ΚΕΠ, ο κύριος Παναγιώτης Ζορλός, Υπεύθυνος της Πράξης, ο κύριος Παναγιώτης Χριστόφας Αντιπεριφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, μέλος, και η κυρία Κακαλή Μαρία Δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου, μέλος. Τη συνεδρίαση παρακολούθησαν οι Αντιδήμαρχοι Αγίου Ευστρατίου κυρία Στέλλα Σπανού και κύριος Δημήτρης Κουτσουρίδης.

Ο υπεύθυνος Πράξης κ. Παναγιώτης Ζορλός, ενημέρωσε το σώμα για την πορεία υλοποίησης της Πράξης. Αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για το κύριο υποέργο της (Υποέργο 12) και τον προγραμματισμό εργασιών του αναδόχου.

Η Δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου ενημέρωσε την επιτροπή για την επικοινωνία με τους μελλοντικούς καταναλωτές της τηλεθέρμανσης και απάντησε σε ερωτήσεις σχετικές με τις διαδικασίες αδειοδότησης τμημάτων του υποέργου 12.

Επίσης, συζητήθηκε η πορεία της εξέλιξης των υπόλοιπων υποέργων καθώς και το χρονοδιάγραμμα του έργου.