Επισυνάπτεται η οικονομική κατάσταση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων για το έτος 2024.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ 2024