Με γνώμονα την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις προληπτικές ενέργειες και τις οδηγίες προστασίας για ταξιδιώτες το χειμώνα , η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας δημιουργησε  τηλεοπτικό μήνυμα με τίτλο: ΤΑΞΙΔΕΥΕΙΣ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΟΥ με υπότιτλους και διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα.