Ο Δήμος Αγίου Ευστρατίου ανακοινώνει με μεγάλη χαρά την υπογραφή της σύμβασης για το έργο «Υβριδικό σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από ΑΠΕ στο νησί του Αγ. Ευστρατίου», που πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαρτίου 2021 μεταξύ της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ και του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.).

Η υπογραφή της σύμβασης για τη μετατροπή του Αγίου Ευστρατίου σε «πράσινο νησί» σηματοδοτεί την υλοποίηση ενός πολύ σημαντικού και καινοτόμου έργου που έπειτα από προσπάθειες ετών πρόκειται να ξεκινήσει εντός του έτους 2021.

Ο Δήμος Αγίου Ευστρατίου με την στήριξη όλων των κατοίκων του νησιού αναμένει με μεγάλη αισιοδοξία τη συνεργασία με την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ και το Κ.Α.Π.Ε. και ευελπιστεί  στην ολοκλήρωση του έργου και στην επίτευξη του στόχου, ο ´Αη Στράτης να αποτελέσει ένα ενεργειακά αυτόνομο νησί.