Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα
διεξαχθεί διά περιφοράς την 10η του μηνός Δεκεμβρίου ημέρα Παρασκευή και
ώρα 18:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της
ημερήσιας διάταξης.

Συνημμένο αρχείο: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ (10-12-2021) Δια περιφωράς (1)