ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη  δημόσια τακτική δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου την 9η  του μηνός Απριλίου  2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Συνημμένα: prosklisi_oikon_epitropis